De week van lezen en schrijven

De Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op drie locatie was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte . De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

a