Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

stg-omgaanmetgebaren.com kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

stg-omgaanmetgebaren.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Wij van stg-omgaanmetgebaren.com verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

WordPress database, serverlogs en e-mailadres

stg-omgaanmetgebaren.com is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt.
Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de server of anderszins.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
stg-omgaanmetgebaren.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WordPress.com statistieken

Om te meten hoe succesvol deze website is, wordt ook gebruik gemaakt van de WordPress.com statistieken functie om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s en posts van deze blog. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij stg-omgaanmetgebaren.com gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door stg-omgaanmetgebaren.com gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld deelknoppen van Twitter.com, Facebook.com, Goodreads.com, Pinterest.com en Instagram.com, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft stg-omgaanmetgebaren.com verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery.com om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stg-omgaanmetgebaren.com op via stg.gebaren@gmail.com of via ons contact formulier hier op de website.

Personalia van stg-omgaanmetgebaren.com

Wij zijn als volgt te bereiken:
Stichting Omgaan met Gebaren
E-mailadres: stg.gebaren@gmail.com

Dank voor uw aandacht!

stg-omgaanmetgebaren.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.