Succesvolle afronding van het seizoen

Dinsdag was in Buitenpost de laatste Gebarenavond van dit seizoen.
Het was een gezellige en leerzame avond met enthousiaste deelnemers.

Na een zomerstop gaan we in het najaar weer van start met frisse moed.

Wilt u ook deelnemen aan de Gebarenavond?
U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen of het contactformulier op de website gebruiken.

Gebarenavond

De laatste Gebarenavond van dit seizoen te Buitenpost is dinsdag 31 mei aanstaande.
We hopen op een leerzame gezellige afsluiting.

Meld je van te voren aan, zodat we weten hoeveel we mogen verwelkomen.

Voor inlichtingen en aanmelden: stg.gebaren@gmail.com

Gebarenavond

Gebarenavond

Volgende week dinsdag is de maandelijkse Gebarenavond.
De kans voor u om gebaren op speelse manier te oefenen. De geleerde gebaren “opfrissen” en nieuwe gebaren bijleren. 


Datum: 9 november 2021
Plaats: Leeuwarden

U bent van harte welkom.

Voor lichtingen en opgave
Tineke Tabak- van der Veer
stg.gebaren@gmail.com

Nieuw seizoen Gebarenavond

Om uw gebaren te onderhouden en uw gebaren-woordenschat nog verder uit te breiden is er de mogelijkheid om maandelijks een Gebarenavond te volgen.

Er wordt op speelse manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de geleerde gebaren “opfrissen” en gebaren bijleren.

De eerste Gebarenavond van het nieuwe seizoen vindt plaats op 28 september te  Buitenpost  

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie of opgave, kunt u contact opnemen met:

T Tabak- van der Veer

Stichting Omgaan met Gebaren E-mail: stg.gebaren@gmail.com

Workshop Gebarentaal in Bibliotheek Gorredijk

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op woensdag 8 september was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte en wat vertelde over haar beroep. De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

De Week van Lezen en Schrijven vond plaats van 6 tot en met 12 september.
Stichting Lezen en Schrijven vraagt tijdens de Week van Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Start nieuw seizoen

We gaan weer van start met een nieuw seizoen voor de Gebarenvonden en een Gebarentaalcursus.

Gebarenvond Buitenpost
Startdatum: 28 september 2021

Gebarenvond Leeuwarden
Startdatum: 12 oktober 2021

Gebarentaalcursus
Cursusplaats:Leeuwarden
Startdatum: 25 oktober 2021

We organiseren de Gebarenavonden en de Gebarentaalcursus mits er voldoende belangstelling voor is.
Ook hangt het af van het verloop van het Coronavirus.

Inlichtingen en opgave: stg.gebaren@gmail.com.

Gebarenavond Leeuwarden

Op dinsdag 10 november vindt er weer een Gebarenavond plaats te Leeuwarden! Natuurlijk doen we dit wel met in acht neming van de basismaatregelen van het RIVM.

Meld je van te voren wel even aan, zodat we weten wie en hoeveel mensen er komen.

Voor inlichtingen en aanmelden kun je mailen naar stg.gebaren@gmail.com

Tot dan!