Nieuw seizoen Gebarenavonden

Nieuw seizoen Gebarenavonden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Gebarenavonden die de komende maanden zullen worden gegeven. Onder leiding van de ervaren gecertificeerde docent Rennie Torensma wordt op een speelse manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de geleerde Gebaren “opfrissen”.
U heeft hierbij de keuze tussen Leeuwarden en Buitenpost:

Leeuwarden: de tweede dinsdag van de maand

Buitenpost: de laatste dinsdag van de maand

De eerst volgende Gebarenavond vindt plaats op 27 september te Buitenpost.

Voor inlichtingen en opgave: 

Tineke Tabak- van der Veer

E-mail: stg.gebaren@gmail.com

De week van lezen en schrijven

De Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op drie locatie was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte . De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

a

Succesvolle afronding van het seizoen

Dinsdag was in Buitenpost de laatste Gebarenavond van dit seizoen.
Het was een gezellige en leerzame avond met enthousiaste deelnemers.

Na een zomerstop gaan we in het najaar weer van start met frisse moed.

Wilt u ook deelnemen aan de Gebarenavond?
U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen of het contactformulier op de website gebruiken.

Gebarenavond

Gebarenavond

Volgende week dinsdag is de maandelijkse Gebarenavond.
De kans voor u om gebaren op speelse manier te oefenen. De geleerde gebaren “opfrissen” en nieuwe gebaren bijleren. 


Datum: 9 november 2021
Plaats: Leeuwarden

U bent van harte welkom.

Voor lichtingen en opgave
Tineke Tabak- van der Veer
stg.gebaren@gmail.com

Nieuw seizoen Gebarenavond

Om uw gebaren te onderhouden en uw gebaren-woordenschat nog verder uit te breiden is er de mogelijkheid om maandelijks een Gebarenavond te volgen.

Er wordt op speelse manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de geleerde gebaren “opfrissen” en gebaren bijleren.

De eerste Gebarenavond van het nieuwe seizoen vindt plaats op 28 september te  Buitenpost  

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie of opgave, kunt u contact opnemen met:

T Tabak- van der Veer

Stichting Omgaan met Gebaren E-mail: stg.gebaren@gmail.com

Workshop Gebarentaal in Bibliotheek Gorredijk

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op woensdag 8 september was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte en wat vertelde over haar beroep. De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

De Week van Lezen en Schrijven vond plaats van 6 tot en met 12 september.
Stichting Lezen en Schrijven vraagt tijdens de Week van Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.