Nieuw seizoen Gebarenavonden

Nieuw seizoen Gebarenavonden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Gebarenavonden die de komende maanden zullen worden gegeven. Onder leiding van de ervaren gecertificeerde docent Rennie Torensma wordt op een speelse manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de geleerde Gebaren “opfrissen”.
U heeft hierbij de keuze tussen Leeuwarden en Buitenpost:

Leeuwarden: de tweede dinsdag van de maand

Buitenpost: de laatste dinsdag van de maand

De eerst volgende Gebarenavond vindt plaats op 27 september te Buitenpost.

Voor inlichtingen en opgave: 

Tineke Tabak- van der Veer

E-mail: stg.gebaren@gmail.com

De week van lezen en schrijven

De Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk, Oosterwolde en Wolvega aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op drie locatie was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte . De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

a