Workshop Gebarentaal in Bibliotheek Gorredijk

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op woensdag 8 september was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte en wat vertelde over haar beroep. De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

De Week van Lezen en Schrijven vond plaats van 6 tot en met 12 september.
Stichting Lezen en Schrijven vraagt tijdens de Week van Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.