Nieuw seizoen Gebarenavond

Om uw gebaren te onderhouden en uw gebaren-woordenschat nog verder uit te breiden is er de mogelijkheid om maandelijks een Gebarenavond te volgen.

Er wordt op speelse manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de geleerde gebaren “opfrissen” en gebaren bijleren.

De eerste Gebarenavond van het nieuwe seizoen vindt plaats op 28 september te  Buitenpost  

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie of opgave, kunt u contact opnemen met:

T Tabak- van der Veer

Stichting Omgaan met Gebaren E-mail: stg.gebaren@gmail.com

Workshop Gebarentaal in Bibliotheek Gorredijk

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven heeft de openbare bibliotheek te Gorredijk aandacht geschonken aan de Gebarentaal. Op woensdag 8 september was er een workshop Gebarentaal te volgen onder leiding van docent Gebarentaal Rennie Torensma. Bij deze workshop was ook een tolk aanwezig die tolkte en wat vertelde over haar beroep. De deelnemers vonden het een interessante en leerzame middag.

De Week van Lezen en Schrijven vond plaats van 6 tot en met 12 september.
Stichting Lezen en Schrijven vraagt tijdens de Week van Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Start nieuw seizoen

We gaan weer van start met een nieuw seizoen voor de Gebarenvonden en een Gebarentaalcursus.

Gebarenvond Buitenpost
Startdatum: 28 september 2021

Gebarenvond Leeuwarden
Startdatum: 12 oktober 2021

Gebarentaalcursus
Cursusplaats:Leeuwarden
Startdatum: 25 oktober 2021

We organiseren de Gebarenavonden en de Gebarentaalcursus mits er voldoende belangstelling voor is.
Ook hangt het af van het verloop van het Coronavirus.

Inlichtingen en opgave: stg.gebaren@gmail.com.

Gebarenavond Leeuwarden

Op dinsdag 10 november vindt er weer een Gebarenavond plaats te Leeuwarden! Natuurlijk doen we dit wel met in acht neming van de basismaatregelen van het RIVM.

Meld je van te voren wel even aan, zodat we weten wie en hoeveel mensen er komen.

Voor inlichtingen en aanmelden kun je mailen naar stg.gebaren@gmail.com

Tot dan!

Goed nieuws!

In het najaar hopen we weer met de Gebarenavonden en de cursus Gebarentaal te starten.
De Gebarenavonden in Leeuwarden en Buitenpost en de cursussen Gebarentaal in Leeuwarden. Als het kan wordt de cursus fysiek geven. Het hangt af van het verloop van het Coronavirus.

Wegens het Coronavirus konden we vorig jaar niks organiseren
Wel is de lopende cursus Gebarentaal succesvol afgerond.
De lessen werden fysiek en via Skype gegeven.
Dit was moeilijk voor zowel de cursisten als docent, maar het is gelukt!

In september wordt een bericht omtrent de Gebarenavonden en de cursussen Gebarentaal  geplaatst op Facebook en onze website.

Hopelijk tot ziens!

Meer interesse voor Gebarentaal door gebarentolk Irma

Tijdens de persconferenties betreffende het Coronavirus live op de TV was naast premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ook de gebarentolk Irma Sluis aanwezig.
Het blijkt dat door het tolken van Irma bij veel mensen de interesse voor de gebarentaal is opgewekt.

Hebt u ook belangstelling voor de Gebarentaal?
In september hopen we weer een cursus te starten.

Voor informatie:Stichting Omgaan met Gebaren
t.a.v. Tineke Tabak- van der Veer
E-mail:       stg.gebaren@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/StichtingOmgaanmetGebaren

Afsluiting seizoen gaat niet door

Tot onze spijt kunnen we ook de laatste Gebarenavonden van dit seizoen niet door laten gaan. Dit geldt voor zowel Leeuwarden als Buitenpost. Om gebaren bij te leren, delen we zo nu en dan op Facebook een les dat wordt aangeboden door het Gebarencentrum.

Facebook:www.facebook.com/StichtingOmgaanmetGebaren.

In september hopen we de Gebarenavonden weer vol goede moed te starten.Over de data van de Gebarenavonden ontvangen jullie te zijner tijd bericht.

We wensen jullie veel sterkte en gezondheid toe.

Voorlezen: “Doe het elke dag!”

Uit onderzoek blijkt dat kinderen enorm veel leren van voorlezen, het is belangrijk voor de taalontwikkeling, en het geeft bovendien veel plezier en rust. Voorlezen is een must, zeker ook voor dove en slechthorende kinderen en anderen die communiceren met gebaren.

Het Nederlands Gebarencentrum wil graag een bijdrage leveren aan de Nationale Voorleesdagen vanaf 22 januari 2020 t/m 1 februari .

Kijk op de website voor meer informatie
Website: www.gebarencentrum.nl

GEBAREN LEREN?

Gebarentaal is de natuurlijke, eerste taal van doven. En wordt meer en meer gebruikt. Veel horende mensen zijn gefascineerd door deze boeiende, levendige taal. Wilt u verder gaan dan alleen kijken naar gebaren? Dan is dit uw kans!

Stichting Omgaan met Gebaren organiseert de beginnerscursus Nederlands met Gebaren voor het onderwijs (NmG-OM 1)
Cursus NmG Onderwijs 1 is een beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren voor het onderwijs. De gebaren die worden aangeleerd passen in de leefwereld van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze cursus is met name geschikt voor mensen die betrokken zijn in het onderwijs of te maken hebben met taal of spraakproblemen. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor gezinnen of werkplekken met dove gezinsleden/collega’s.

De gebaren die op de cursus worden aangeboden zijn gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal en men ontvangt informatie over de dovencultuur. Er wordt gebruikgemaakt van lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum onder leiding van de gecertificeerde docent.

Enthousiast geworden? Neem contact op voor meer informatie of opgave.

Stichting Omgaan met Gebaren

t.a.v.: T Tabak- van der Veer

Website: http://www.stg-omgaanmetgebaren.com
E-mail: stg.gebaren@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/StichtingOmgaanmetGebaren