Voorlezen: “Doe het elke dag!”

Uit onderzoek blijkt dat kinderen enorm veel leren van voorlezen, het is belangrijk voor de taalontwikkeling, en het geeft bovendien veel plezier en rust. Voorlezen is een must, zeker ook voor dove en slechthorende kinderen en anderen die communiceren met gebaren.

Het Nederlands Gebarencentrum wil graag een bijdrage leveren aan de Nationale Voorleesdagen vanaf 22 januari 2020 t/m 1 februari .

Kijk op de website voor meer informatie
Website: www.gebarencentrum.nl

GEBAREN LEREN?

Gebarentaal is de natuurlijke, eerste taal van doven. En wordt meer en meer gebruikt. Veel horende mensen zijn gefascineerd door deze boeiende, levendige taal. Wilt u verder gaan dan alleen kijken naar gebaren? Dan is dit uw kans!

Stichting Omgaan met Gebaren organiseert de beginnerscursus Nederlands met Gebaren voor het onderwijs (NmG-OM 1)
Cursus NmG Onderwijs 1 is een beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren voor het onderwijs. De gebaren die worden aangeleerd passen in de leefwereld van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze cursus is met name geschikt voor mensen die betrokken zijn in het onderwijs of te maken hebben met taal of spraakproblemen. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor gezinnen of werkplekken met dove gezinsleden/collega’s.

De gebaren die op de cursus worden aangeboden zijn gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal en men ontvangt informatie over de dovencultuur. Er wordt gebruikgemaakt van lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum onder leiding van de gecertificeerde docent.

Enthousiast geworden? Neem contact op voor meer informatie of opgave.

Stichting Omgaan met Gebaren

t.a.v.: T Tabak- van der Veer

Website: http://www.stg-omgaanmetgebaren.com
E-mail: stg.gebaren@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/StichtingOmgaanmetGebaren